Wysłodki dla bydła

Wysłodki cenną i wartością karmą dla bydła. Produkuje się je z buraków i jest to jedna z najtańszych pasz energetycznych. Spowodowane jest to tym, że producenci buraków odbierają je w rozliczeniu za dostarczony surowiec. Buraczane wysłodki od dawna są komponentem w żywieniu bydła. Wysłodki buraczane są produktem uboczny powstającym przy produkcji cukru. Według szacunków, z jednej tony buraków cukrowych może powstać około 150 kg cukru i do 250 kg buraczanych wysłodków, które wykorzystuje się w żywieniu bydła, owiec, koni i trzody chlewnej.

Z czego składają się buraczane wysłodki?

Wysłodki dla bydła w dużej mierze składają się z węglowodanów – głównie są to polisacharydy strukturalne takie jak: celuloza, hemiceluloza, pektyny i ligniny. W związku z tym, że pektyny fermentują szybciej niż celuloza i hemiceluloza, ale wolniej niż skrobia, nie powodują subklinicznej kwasicy żwacza. W zamian, dostarczają niezbędną energię dla bakterii, znajdujących się we wspomnianym żwaczu. W wysłodkach dla bydła znajdują się także znikome ilości tłuszczu, fosforu i sodu, a jednocześnie wysoka zawartość wapnia. Uzupełnieniem składu jest lizyna, będąca aminokwasem pomagającym przy prawidłowym procesie zakiszania.

Jak dawkuje się wysłodki dla poszczególnych rodzajów bydła?

1. Trzoda chlewna – prasowane i suche wysłodki są używane w żywieniu trzody chlewnej. Idealnie nadają się do karmienia prośnych loch. Dzięki temu, że posiadają specyficzne właściwości, powodują dłuższe uczucie sytości u zwierząt. Warto wspomnieć o tym, że ich cena jest bardzo korzystna w stosunku do nośników włókna surowego. Jedną z ważniejszych cech takiego pokarmu jest ich niska wartość pH, korzystnie wpływająca na środowisko żołądkowo-jelitowe. Zwierzęta powinny spożywać 4-5 kg świeżej masy na dzień.

2. Krowy mleczne – wysłodków buraczanych używa się w hodowli od wielu lat. Ich wysoki potencjał produkcyjny sprawia, że hodowcy chętnie z nich korzystają. Mają także dobry wpływ na zwierzęta. Jak już zostało wspomniane, pektyny znajdujące się w buraczanych wysłodkach działają pozytywnie na bakterie żwaczowe i pozwalają uniknąć kwasicy. Zaleca się, aby krowy mleczne spożywały 2 do 4 kg paszy na dobę.

Rodzaje wysłodków dla bydła

Wysłodki zawierają różne ilości wody i z tego względu można je podzielić na:

  • mokre,
  • prasowane, które powstają poprzez odwodnienie wysłodków mokrych,
  • suche,
  • uszlachetnione, czyli suszone, wzbogacone o melasę.

Prawidłowe żywienie bydła ma fundamentalne znacznie w hodowli i ich dieta powinna być zbilansowana i dostosowana do potrzeb. Wysłodki buraczane nie mogą stanowić głównego źródła pożywienia.