Wypowiedzenie umowy o pracę zgodnie ze wzorem

Wypowiedzenie umowy o pracę jest niczym innym jak pismem, składanym zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę w celu zakończenia obowiązującej umowy. Złożenie takiego dokumentu jest równoznaczne z rozwiązaniem tejże, przy czym należy pamiętać o zachowaniu odpowiednich okresów wypowiedzenia, jeśli takowe mogą zaistnieć. Jeśli nie, umowę można zakończyć niemal od razu.

Czy istnieją wzory wypowiedzenia umowy o pracę?

Nie ma jednej obowiązującej zasady, że wypowiedzenie musi być złożone na piśmie, aczkolwiek zdecydowanie lepiej jest zrobić to w formie pisemnej. Nie trzeba natomiast wręczać dokumentu osobiście – można za pośrednictwem poczty lub wysłać e-mailem. Nawet jeśli ktoś nigdy nie sporządzał wypowiedzenia umowy nie musi się tego obawiać, ponieważ w internecie bez większego trudu znaleźć można wzory dokumentów, w tym wzór wypowiedzenia umowy o pracę.

Jakie są rodzaje wypowiedzeń umowę o pracę?

Artykuł 30. Kodeksu pracy jasno mówi o tym, że zakończenie stosunku pracy może wyniknąć z inicjatywy pracodawcy, ale także pracownika. Bardzo często do rozwiązania umowy dochodzi na mocy porozumienia stron. W praktyce wygląda to tak, że jedna strona proponuje warunki zakończenia umowy, a druga się na nie godzi. Dzięki temu osiągane jest porozumienie i ma ono miejsce w terminie, który uzgodnią ze sobą pracodawca i pracownik. Dokładniej rzecz ujmując, nie trzeba w tym wypadku przestrzegać określonych ram czasowych. Są też takie sytuację, że to pracownik sam postanawia odejść z pracy. W tym przypadku musi on poinformować swojego szefa, że ma taki zamiar. Ciekawostka: w Stanach Zjednoczonych taki pracownik pisze coś w stylu listu z rezygnacją, w Polsce jest to wypowiedzenie umowy przez pracownika. W związku z tym, że umowę może wypowiedzieć także pracodawca, istnieje wzór wypowiedzenia właśnie przez niego.

wypowiedzenie umowy o pracę wzór

Okres wypowiedzenia a długość pracy i rodzaj umowy

Umowy o pracę zawierane na czas określony kończą się w dniu ustania stosunku pracy określonym w dokumencie. Maksymalny czas trwania takiej umowy wynosi 33 miesiące. W przypadku umów na czas nieokreślony, okres wypowiedzenia uzależniony jest od okresu u danego pracodawcy:

  • 2 tygodnie – poniżej 6 miesięcy u danego pracodawcy,

  • 1 miesiąc – po przepracowaniu minimum 6 miesięcy,

  • 3 miesiące – pracując co najmniej trzy lata.

Podsumowując temat, wypowiedzenie umowy o pracę nie jest niczym trudnym i skomplikowanym dla żadnej ze stron, a wszystkie aspekty tej procedury są jasno określone w Kodeksie pracy.