Usługa rozdrabniania odpadów a ochrona środowiska

Rozdrabnianie jest jednym z ważniejszych etapów gospodarowania odpadami. Z usługi tej korzystają przedsiębiorcy z różnych branż, wśród których najpopularniejszy jest wynajem mobilnego rozdrabniacza do odpadów. Czemu służy rozdrabnianie odpadów? Jakie korzyści dla środowiska płyną z tego procesu? Wyjaśniamy poniżej. 

Na czym polega rozdrabnianie odpadów? 

Rozdrabnianie odpadów jest ważnym etapem zarówno dla magazynowania, utylizacji, jak i recyklingu materiałów różnego rodzaju. Najczęściej stosowane jest już na miejscu powstawania śmieci, czyli na terenie zakładów produkcyjnych, sortowni i innych lokalizacji, gdzie samo składowanie dużych ilości odpadów stanowi problem. Do tego typu miejsc skierowana jest usługa wynajmu mobilnego rozdrabniacza odpadów, najczęściej w postaci wolnoobrotowego rozdrabniacza dwuwałowego, który doskonale radzi sobie ze wstępnym pokawałkowaniem różnego typu śmieci. Dzięki zastosowaniu rozdrabniacza wstępnego odpady łatwiej jest nie tylko składować, ale także przygotować do transportu do miejsc dalszej obróbki, czyli utylizacji lub recyklingu. Tam odbywa się dalsze rozdrabnianie materiałów.

Jakie korzyści dla środowiska płyną z rozdrabniania odpadów?

Rozdrabnianie odpadów ma na celu nie tylko zmniejszenie ich objętości, ale również zwiększenie powierzchni właściwej, dzięki czemu materiał staje się bardziej podatny na działanie czynników biologicznych, fizycznych i chemicznych. W praktyce oznacza to, że naturalny rozkład śmieci jest dużo szybszy, a obróbka surowców przeznaczonych do recyklingu znacznie bardziej efektywna. Rozdrobniony gruz staje się cennym surowcem do produkcji mieszanek betonowych, a z granulatu plastikowego można tworzyć nowe wyroby jak choćby opakowania czy zabawki – tłumaczy specjalista firmy zajmującej się rozdrabnianiem odpadów Hamado.
Ekolodzy biją na alarm od lat, a projektanci i naukowcy głowią się nad wymyślaniem coraz lepszych metod i urządzeń do odzyskiwania jak największej ilości  materiałów z odpadów. Dzisiaj możliwy jest już recykling większości tworzyw sztucznych, szkła, papieru i drewna (nawet tego z podkładów kolejowych zawierających szkodliwe substancje). Dzięki nowoczesnym metodom sortowania także z materiałów mieszanych udaje się odzyskać elementy metalowe, gruz oraz inne cenne surowce.