Umowa zlecenie dla sprzątaczki – podanie o przedłużenie umowy zlecenie

Planujesz zatrudnić się na umowę zlecenie? Nie wiesz jak stworzyć podanie o przedłużenie umowy zlecenie? Poniższy artykuł z pewnością Ci pomoże.

Umowa zlecenie podpisywana jest wtedy, gdy przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do wykonania określonych czynności na rzecz zleceniodawcy. Zastanawiacie się pewnie dlaczego zostały wymienione nazwy “przyjmujący zlecenie” i “zleceniodawca”. Nazwy te oczywiście nie wzięły się znikąd. Według obowiązującego prawa osoby, które podpisują umowę zlecenie są zatrudnione w tak zwanej formie zatrudnienia niepracowniczej. Wiele osób, w języku potocznym, o każdej osobie wykonującej dane czynności w pracy, mówi, że jest ona “pracownikiem”. Chodzi tutaj w tym przypadku o to, że prawa i obowiązki stron umowy nie reguluje Kodeks pracy a Kodeks cywilny oraz inne przepisy w prawie cywilnym. Istnieje oczywiście jeszcze jedna forma i jest nią forma zatrudnienia pracownicza. W przypadku zatrudnienia w takiej formie podpisuje się głównie umowy o pracę, a jej prawa i obowiązki reguluje Kodeks pracy oraz inne przepisy zawarte w prawach pracy.

Jak napisać podanie o przedłużenie umowy zlecenie?

Pracodawca nie posiada obowiązku przedłużania umowy na czas określony po upływie terminu 33 miesięcy od czasu zatrudnienia. W życiu zdarzają się różne sytuacje. Kobieta w trakcie pracy może przykładowo zajść w ciążę. W miejscach pracy, gdzie nasze zatrudnienie wymaga wykorzystywania różnego rodzaju pism, które pomagają na sfinalizowanie danej sprawy – należy w takim przypadku napisać podanie o przedłużenie umowy. W podaniu o przedłużenie umowy zlecenie należy zawrzeć następujące elementy:

1. Miejsce, data składania wniosku.

2. Nasze dane, do których należą: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer pesel.

3. Dane osoby, do której składamy wniosek. Należy wpisać tam miejsce oraz adres miejsca, w którym pracujemy. Dodatkowo możemy napisać do kogo dokładnie piszemy, jeśli akurat taka osoba w miejscu pracy występuje – dyrektor, manager.

4. W treści zwrócenie się z prośbą o kontynuację zatrudnienia poprzez przedłużenie umowy (wraz z rodzajem umowy, jaki posiadamy). Informacje na temat tego, w jakim terminie i na jakim stanowisku zostaliśmy zatrudnieni.

5. W następnym akapicie należy zawrzeć informacje dotyczące tego, że posiadamy wiedzę i zobowiązujemy się do odpowiedniego wykonywania powierzonych czynności.

6. W końcowym akapicie koniecznością jest napisanie kiedy nasza umowa ulega zakończeniu. Poza tym bardzo ważne jest tutaj napisanie tego, że wyrażamy chęć do dalszej pracy wraz z prośbą o pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku.

7. Czytelny podpis pracownika.

Umowa zlecenie dla sprzątaczki

Przede wszystkim należy pamiętać, aby ten rodzaju umowy został sporządzony w dwóch kopiach, a mianowicie dla nas, czyli zleceniobiorcy oraz naszego zleceniodawcy. W związku na charakter wykonywanej pracy umowa zlecenie dla sprzątaczki jest umową najczęściej podpisywaną, ponieważ usługi związane ze sprzątaniem są zazwyczaj cykliczne.
W elementach umowy zlecenia dla sprzątaczki koniecznością jest zawarcie następujących informacji:

1. Dane zleceniobiorcy oraz zleceniodawcy.

2. Określenie czynności, które wchodzą w skład naszego zlecenia.

3. Data rozpoczęcia i data zakończenia umowy.

4. Wysokość zapłaty wraz z jej formą.

5. Podpisy obu stron zawierających umowę.