Ujawnianie prawdy: Istotna rola sygnalistów

Ujawnianie prawdy to nie tylko obowiązek ale i obywatelska powinność. W dzisiejszych czasach ważne jest, aby każdy był świadomy swoich praw i obowiązków. Osoby, które są świadome naruszeń prawa, powinny mieć możliwość bezpiecznego i anonimowego zgłaszania tego typu nieprawidłowości. Sygnaliści pełnią istotną rolę w dostarczaniu i ujawnianiu informacji, które są niezwykle ważne dla społeczeństwa w kontekście jego funkcjonowania.

Kim jest osoba zgłaszająca i dlaczego nazywamy ich sygnalistami?

Sygnaliści są często nazywani whistleblowers lub mówcami prawdy. A dlaczego ich się tak nazywa? Odpowiedź jest prosta ponieważ sygnalizują naruszenia prawa w organizacjach i dzięki nim można je wykrywać. Może nim być każdy, ale najczęściej to pracownik, były pracownik lub osoba trzecia, urzędnik, nauczyciel jednym słowem osoba, która zauważyła nieprawidłowości. 

Jaka jest rola sygnalistów?

Rola sygnalistów to doprowadzenie do zmian w źle funkcjonującej organizacji i przeciwdziałanie naruszeniom prawa. To oni mają kluczową rolę w dokonywaniu zmian w organizacjach, w których są zatrudnieni lub są świadkami naruszeń. Sygnaliści mają możliwość zgłaszania naruszeń prawa jak i nieetycznych lub niezgodnych zachowań z zasadami życia społecznego.

The woman works at home and uses a smart phone and a notebook laptop computer. Silhouette of a busy woman. She holds and using phone.

Narzędzie pozwalające zgłaszającym pełnić ich rolę

Rozwój technologii umożliwia sygnalistom bezpieczne i anonimowe zgłaszanie nieprawidłowości. Rozwiązania pozwalające na zwiększenie bezpieczeństwa zgłaszających to:

  • aplikacje umożliwiające anonimowe zgłaszanie naruszeń (proponujemy: https://sygnalista.net/aplikacja/), 
  • zasady dotyczące ochrony sygnalistów przed dyskryminacją, zwolnieniem i innymi zagrożeniami,
  • szkolenia dla pracowników.

W przeszłości, aby dokonać zgłoszenia, sygnalista musiał złożyć swoją skargę bezpośrednio do pracodawcy lub odpowiedniego organu, co często nie było ani bezpieczne, ani wygodne. Aktualnie można skorzystać z aplikacji dostępnych na rynku (np: https://sygnalista.net/). Systemy te umożliwiają przyjmowanie i obsługę zgłoszeń, aby nie musieli się obawiać o ewentualne konsekwencje.

Wydawać by się mogło, że ceny takich aplikacji są ogromne, ale wszystko zależy od potrzeby posiadania wielkości pakietu. Dzięki takiemu rozwiązaniu już za rozsądne pieniądze można posiadać aplikację w swojej organizacji (przykładowy cennik: https://sygnalista.net/cennik/).

Bezpieczeństwo jest kluczowym aspektem wszelkich aplikacji sygnalistów. Dlatego wybór najlepiej zacząć od sprawdzenia dostępnych możliwości. Najważniejsze jest by zgłaszającym zapewnić anonimowość oraz możliwość uzyskania odpowiedzi na zgłoszenie. Wszystkie dane powinny być chronione przed nieupoważnionym dostępem.