Rola procesu honowania w obróbce długich i głębokich otworów

Honowanie jest niezwykle istotnym procesem w trakcie obróbki długich i głębokich otworów. Zabieg ten ma na celu nadanie ich powierzchni idealnej gładkości, a także pozbawienie jej wszelkich wad produkcyjnych. W ten sposób obrobione elementy zagwarantują bezawaryjną pracę, nie będą powodowały nadmiernego tarcia oraz będą znacznie odporniejsze na uszkodzenia. Odpowiadamy, na czym polega ten proces.

Honowanie długich i głębokich otworów – na czym to polega?

Obróbka wykańczająca, jaką jest honowanie, czyli szlifowanie krzyżowe elementów, polega na usunięciu z ich powierzchni wszelkich wad produkcyjnych, błędów geometrii i naprężeń. Proces ten przeprowadzany jest najczęściej po wierceniu lub toczeniu oraz obróbce wstępnej, ponieważ cechuje się niezwykle wysoką precyzją.

Honowanie głębokich otworów wiąże się z usunięciem nadmiarowej ilości materiału lub nierówności, które powstały podczas produkcji czy na skutek intensywnej eksploatacji danego elementu. Dzięki temu nie ma konieczności całkowitej wymiany detalu. Zamiast tego można go zregenerować, by przywrócić mu jego fabryczne właściwości.

Jakie maszyny wykorzystuje się do honowania długich i głębokich otworów?

W celu honowania długich i głębokich otworów wykorzystywane są specjalne honownice poziome. Maszyny te wyposażone są w ruchome głowice z zamontowanymi na nich elementami ściernymi – diamentowymi osełkami. Ściernice dobierane są w zależności od rodzaju obrabianego elementu, a także materiału, z jakiego jest on wykonany.

Co istotne, honownice poziome umożliwiają bardzo stabilne zamontowanie dużych i długich elementów. Jest to niezwykle istotne w celu zagwarantowania wysokiej precyzyjności obróbki. Mogą być one także sterowane komputerowo, co jeszcze bardziej wpływa na wydajność tego procesu.

Dlaczego warto poddawać otwory honowaniu?

Długie i głębokie otwory warto poddawać honowaniu z wielu powodów. Przede wszystkim proces ten, realizowany przez renomowane firmy, takie jak Jurgal, umożliwia zapewnić detalom dużą dokładność wymiarową. Ponadto eliminuje wszelkie nierówności, rysy, mikropęknięcia, krzywizny osi czy owalności, które mogłyby negatywnie wpływać na późniejsze użytkowanie elementów oraz powodować ich znacznie szybsze zużycie. Detale poddane honowaniu cechują się również większą odpornością na korozję czy uszkodzenia mechaniczne, a także zyskują określony stopień chropowatości powierzchni.