Roczna deklaracja podatkowa – PIT 37

W Polsce największa liczba podatników co roku składa do Urzędu Skarbowego deklarację podatkową PIT 37. Dlaczego ta deklaracja jest tak powszechna? Ponieważ dotyczy osób, które są pracownikami, zleceniobiorcami, emerytami i rencistami, a ich przychody są opodatkowane według 17 proc. i 32 proc. skali podatkowej. W przypadku osób, uzyskujących przychody zwolnione z podatku nie ma konieczności składania deklaracji.

Jakie ulgi przysługują podatnikom w danym roku?

Chociaż z roku na rok ulg jest coraz mniej, to jednak kilka ciągle jeszcze podatnikom przysługuje. Najpopularniejsze ulgi w PIT 37 to:

  • ulga na termomodernizację – może wynieść do 53 tys, wymogiem jest dokumentacja wydatków, a inwestycja trwać może maksymalnie 3 lata,
  • ulga na internet – wynosi 760 zł, ale może być pobierana przez dwa kolejne lata,
  • ulga prorodzinna – przysługuje rodzicom i wynosi 1112,04 zł rocznie jeśli w rodzinie wychowuje się jedno dziecko, 2224,08 zł rocznie na dwoje dzieci, 4224,12 zł rocznie na troje i 6924,12 zł rocznie na czwarte. W przypadku dziecka piątego, szóstego itd jest to 2700 zł rocznie na każde z nich,
  • ulga rehabilitacyjna – obejmująca faktyczną kwotę wydatków, może być limitowana,
  • ulga na samochód – do 2280 zł, jest ograniczona faktyczną wysokością poniesionych wydatków,
  • ulga na leki – od miesięcznej kwoty poniesionej na zakup leków należy odjąć 100 zł i to co zostanie można odliczyć.

PIT 37

Zasiłki w PIT 37

Osoba, która jest zatrudniona w oparciu o umowę o pracę, oprócz wypłaty może również otrzymywać różnego rodzaju zasiłki, które wynikają z ubezpieczenia. W takiej sytuacji bardzo często zdarza się, że pojawiają się kłopoty z wykazaniem ich w rocznej deklaracji podatkowej. Świetnym przykładem takiego zasiłku jest zasiłek chorobowy, a kwoty, które otrzyma pracownik, należy wykazać w różnych rubrykach deklaracji PIT 37 w zależności od tego, kto te kwoty wypłaca. Istnieje zasadnicza różnica w wynagrodzeniu chorobowym a zasiłku z tego samego tytułu, np. zasiłek chorobowy umieszcza się w PIT 36 lub PIT 36L lub PIT 28, natomiast wynagrodzenie chorobowe przysługuje wyłącznie z tytułu stosunku pracy i musi być wykazane w PIT 37, w rubrykach, w których wykazuje się standardowe wynagrodzenie za pracę. Podatnik może także pobierać zasiłek rehabilitacyjny, będący wypłacany przez ZUS lub przez pracodawcę. Zarówno w pierwszym, jak i drugim przykładzie zasiłek powinien być ujęty w PIT 11 oraz w deklaracji rocznej w pozycji inne źródła przychodów.