Prośba o przedłużenie umowy.

Jeśli umowa na czas nieokreślony dobiega końca, warto ubiegać się u pracodawcy o przedłużenie umowy o pracę. W tym celu trzeba napisać specjalne podanie, w którym wyrazi się taką chęć. Nie zawsze bowiem pracodawca sam z siebie wyjdzie z inicjatywą kontynuowania współpracy, dlatego samemu trzeba zadbać o to, by zmuszony był rozważyć taką możliwość.

Prośba o przedłużenie umowy o pracę

Podanie o przedłużenie to dokument o standardowym schemacie. W internecie można znaleźć szablony, według których takie podanie powinno być napisane. Dobrze napisane podanie zwiększa prawdopodobieństwo bardziej przychylnego spojrzenia ze strony pracodawcy. By podanie można było uznać za udane, musi ono spełniać kilka warunków, przede wszystkim: być poprawnie napisane zgodnie z wymogami formalnymi, gramatycznymi i ortograficznymi (co oczywiste), a także, co najważniejsze, jego treść powinno w jasny sposób pokazać pracodawcy, jak bardzo zależy ci na dalszym świadczeniu wykonywanych dotychczas obowiązków.

Sporządzenie takiego podania pozwala uniknąć wielu nieprzyjemności, takich jak pozostanie bez zatrudnienia z dnia na dzień z powodu tego, że pracodawca postanowił nie przedłużyć umowy z własnej inicjatywy. Podanie stanowi tu swego rodzaju zabezpieczenie i pewny poziom pewności, że nie zostaniesz bez zatrudnienia z dnia na dzień. To właśnie owa stabilność jest jedną z najbardziej pożądanych rzeczy na współczesnym rynku pracy.

Wzór podania o umowę o pracę powinien zawierać poszczególne elementy typowe dla tego typu pism, czyli: dane kontaktowe i zwroty grzecznościowe. Treść może wyglądać następująco:

Szanowny Panie, zwracam się z uprzejmą prośbą o przedłużenie umowy o pracę na czas nieokreślony, zawartej w dniu (data rozpoczęcia obowiązywania umowy), która wygasa (data zakończenia obowiązywania umowy). Pracuję na stanowisku (Twoje stanowisko). W okresie zatrudnienia rzetelnie spełniałem swoje obowiązki rzetelnie, z dużym poświęceniem. W trakcie pracy nie zostały nałożone na mnie żadne kary pracownicze. Swoje obowiązki realizowałem zgodnie z przyjętymi zasadami. Wraz z dniem (data zakończenia obowiązywania umowy), kończy się okres, na jaki została zawarta umowa o pracę na czas określony. W związku z odpowiednimi kwalifikacjami i nienagannym podejściem do powierzonych mi obowiązków chciałabym kontynuować zatrudnienie i (główne zadania, które realizowałeś w pracy).

Tak napisane podanie zwiększa prawdopodobieństwo powodzenia.