Podawanie i dozowanie materiałów sypkich – podajnik wibracyjny

Podajnik wibracyjny zapewnia najlepszą metodę przesyłu towarów sypkich wewnątrz zakładu produkcyjnego, czy to podczas opróżniania zbiorników czy w przypadku dozowania odpowiedniej ich ilości i w odpowiednim tempie na linię produkcyjną do montażu lub do pakowania. Podajnik wibracyjny znajduje także zastosowanie podczas przesyłu, sortowania i orientowania niewielkich produktów.
Mechanizm działania opiera się na tym, że podajnik wibracyjny jest wprowadzany w drgania za pomocą napędu bezwładnościowego lub elektromagnetycznego. Podajniki liniowe służą do przemieszczania właśnie materiałów szybkich lub detali już wcześniej zorientowanych, natomiast podajniki cylindryczne służą orientowaniu detalu.
W przemyśle rolniczym podajnik wibracyjny pełni dodatkową rolę, mianowicie oprócz podawania i dozowania porcji ziarna odpowiednia konstrukcja umożliwia odsiewanie go podczas przesyłu.
Zasada działania podajnika wibracyjnego dla materiałów sypkich opiera się na tym, że wprowadzone w drgania substancje tego typu zachowują się podobnie jak ciecze i przemieszczają się w dół.