Obróbka skrawaniem na skalę przemysłową

Nowoczesne technologie sugerują odejście od obróbki skrawaniem na rzecz technologii bezubytkowych, jednak praktyka przemysłowa pokazuje, że obróbka skrawaniem nadal ma wielki udział w produkcji wielu elementów, Obecnie zapotrzebowanie na obsługę obrabiarek klasycznych jest niewielkie, znacznie większy udział na rynku ma obróbka skrawaniem z udziałem maszyn CNC, czyli sterowanych numerycznie, gdzie operator kieruje ruchem narzędzia lub przedmiotu obrabianego za pomocą prostych poleceń wydawanych za pośrednictwem komputera, a w praktyce poprzez wprowadzanie złożonego z nich większego programu dla bardzo dużych serii elementów. Mimo wysokiej automatyzacji obróbka skrawaniem nadal wymaga operatora przy obrabiarce. Maszyny same dobierają narzędzia z magazynu, jednak ktoś musi je w nim umieścić i opisać dla maszyny poprzez wspomniane oprogramowanie. Teoretycznie obróbka skrawaniem mogła by odbywać się z jeszcze mniejszym udziałem operatora jednak byłoby to nieopłacalne.