Czym są pracownicze plany kapitałowe

Jednym ze stosunkowo nowo powstałych systemów oszczędzania pieniędzy są pracownicze plany kapitałowe, często określane skrótem PPK. Zapewne zdecydowana większość z nas, zada sobie teraz pytanie: pracownicze plany kapitałowe co to jest? Z kolei odpowiedź na to pytanie jest dość skomplikowana i ciężko przedstawić ją jednoznacznie.

Zacząć należy z pewnością od charakterystyki PPK. Pracownicze plany kapitałowe jest to system rangi prywatnej, dzięki któremu możliwe jest oszczędzanie pieniędzy. System ten jest oczywiście w pełni dobrowolny, a składa się on na filar polskiego systemu emerytalnego. Można powiedzieć, że system PPK jest wspólną umową między państwem, pracodawcą, a samym pracownikiem. Geneza owego systemu jest dość prosta – jak każdy system mający na celu ułatwienie nam oszczędzania pieniędzy, powstał on w celu zwiększenia efektywności inwestycji oszczędnościowych. Pracownicze plany kapitałowe to bez wątpienia inwestycja dalekosiężna i długoterminowa, ponieważ oszczędzane pieniądze zostaną nam wypłacone dopiero po osiągnięciu i przekroczeniu sześćdziesiątego roku życia. Jednostką administracyjną, która jest odpowiedzialna za kontrolowanie całego procesu oszczędnościowego, a także jednostką sprawującą główny nadzór nad PPK jest Polski Fundusz Rozwoju, nad którym z kolei pieczę sprawuje ustawa o PPK. Warto dodać, że mimo wielu starań ze strony jednostek zarządzających danym projektem, pozytywnym przedstawianiu go w prezentacjach czy na forach naukowych – zdecydowana większość osób jest absolutnie przeciwna oszczędzaniu z wykorzystaniem pracowniczych planów kapitałowych. Przeprowadzone badania statystyczne wykazały, że spośród osób uprawnionych do korzystania z systemu pracowniczych planów kapitałowych, ponad jedna trzecia z nich nie bierze ich kompletnie pod uwagę – nawet w sytuacjach, w których wiedzą oni jak taki system wygląda, jakie są jego filary, założenia i czy faktycznie możemy czuć się bezpieczni, wykorzystując system pracowniczych planów kapitałowych.