Curriculum vitae gimnazjalisty – CV dla gimnazjalisty

Czy jesteś właśnie nastolatkiem szukającym pracy? Masz problem ze stworzeniem dla siebie CV, które umożliwi Ci znalezienie pracy? Ten tekst jest właśnie dla Ciebie! W tym artykule dowiesz się wielu przydatnych rzeczy, które z pewnością Ci się przydadzą.

Według przepisów nastolatek – gimnazjalista, nazywany jest osobą młodocianą. Młodocianym jest więc osoba, która ukończyła 16 rok życia, a nie przekroczyła jeszcze 18 lat. Osoby młodociane zatrudniane są tylko w celu przygotowania zawodowego, wynikającego z charakteru szkoły, bądź kursu, który tego wymaga lub przy pracach lekkich. Należy pamiętać, że w przypadku zatrudnianych osób młodocianych bezwzględnie zakazana jest praca w porach nocnych, czyli dokładniej mówiąc w godzinach od 22. 00 do 6. 00.

Curriculum Vitae gimnazjalisty

Osoba młodociana przed zatrudnieniem się w danym miejscu zobowiązana jest do stworzenia własnego CV, które jest dokumentem zawierającym jej cały przebieg życia zawodowego. Curriculum vitae gimnazjalisty powinno zawierać następujące informacje:

1. Dane osobowe (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu komórkowego, obywatelstwo, datę urodzenia, miejsce urodzenia, stan cywilny). W przypadku wypisywania danych osobowych w CV dla gimnazjalisty bardzo ważne jest, aby podać prawdziwe informacje.

2. Wykształcenie. Jest poświadczonym dokumentem, który wskazuje na naszą wiedzę zdobytą w oficjalnym systemie nauczania. Mogą to być szkoły publiczne lub też szkoły prywatne. Do rubryki można wpisać i nie będzie to oczywiście żadnym błędem – różnego rodzaju ukończone kursy, jeśli takie posiadamy. W przypadku wykształcenia istotną informacją, niestety często popełnianą przez wielu ludzi, jest to, że na CV należy wpisywać na początku od góry szkoły, które ostatnio ukończyliśmy. Można by określić to w ten sposób, że należy pisać “od najnowszego do najstarszego”. Jeśli tylko tak będzie to wpisane, to CV w tym miejscu nie powinno przysporzyć większych kłopotów.

3. Dodatkowe kwalifikacje. Określają one różnego rodzaju umiejętności, jakie posiadamy. Może być to przykładowo znajomość obsługi komputera, znajomość oprogramowania komputerowego, umiejętność szybkiego czytania, znajomość języka obcego. Ważne jest więc zastanowienie się nad tym, jakie umiejętności i dodatkowe kwalifikacje posiadamy. Nie należy wypisywać fałszywych informacji, ponieważ nigdy nie wiemy, czy nasz pracodawca nie poprosi nas o wykonanie czynności związanej właśnie z dodatkową kwalifikacją, którą wpisaliśmy do swojego CV. W przypadku języków obcych warto zwrócić uwagę na to, aby umieścić tam informację o poziomie języka, jaki posiadamy.

4. Osiągnięcia. W tym miejscu należy umieścić wszelkie informacje związane z naszymi osiągnięciami. Mogą być to osiągnięcia szkolne, takie jak na przykład wygrana w turnieju sportowym czy też takie, które zdobyliśmy poza szkołą. Osiągnięciem zdobytym poza szkołą może być przykładowo wygrana w międzynarodowym konkursie tanecznym.

5. Zainteresowania. Niby oczywista rzecz, bo większość wie, czym są zainteresowania. Niestety wielu z nich ma także problem z określeniem, jakie indywidualnie posiada. Zainteresowaniami są takie rzeczy, które nas najprościej na świecie interesują. Zainteresowaniami mogą być: czytanie książek, śpiewanie, taniec, filmy, podróże, malarstwo czy muzyka.

CV dla gimnazjalisty

Przy pisaniu CV dla gimnazjalisty ważne jest, aby zamieścić w nim powyższe elementy. Wiele nastolatków ma z tym problem, więc poniższe porady powinny im w tym pomóc. Dodatkowo każdy nastolatek może poprosić swojego rodzica, czy opiekuna o pomoc przy pisaniu swojego CV.